ในกรณีนี้อาจมีสาเหตุมาจากขั้นตอนการเกษียนหนังสือของผู้บังคับบัญชาที่การใช้งานแอพตัวอื่นนอกเหนือจากที่ได้แนะนำ หรือแอพที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับการใข้งานจึงทำให้ข้อความเกษียนที่ได้เกษียนไว้ก่อนหน้าไม่สามารถมองเห็นได้ จึงได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาดังนี้

 

ให้เปลี่ยนมาใช้แอปพลิเคชันเป็น Adobe Acrobat Reader: PDF


 • หากยังไม่เคยติดตั้ง ให้ติดตั้งแอพจาก

 • เลือกใช้แอพ ในระหว่างขั้นตอนการเกษียน (ใช้งานแอพ e-Signature)

 • หากติดต้ังแล้ว แต่ในระหว่างขั้นตอนการเกษียน (ใช้งานแอพ e-Signature) ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้งาน Adobe Acrobat Reader: PDF ได้ หรือเปิดใช้งานแอพตัวอื่นไปแล้ว

  ตรวจสอบชื่อแอพที่กำลังเรียกใช้งานอยู่ ยกตัวอย่างตอนนี้กำลังใช้งาน โปรแกรมดู PDF ของ Google
  วิธีการดังนี้
  1. ไปที่หน้าจอหลักเปิด แอพการตั้งค่า
  2. เลือก แอพ

  3. เลือกแอพ โปรแกรมดู PDF ของ Google

  4. เลือก ล้างค่าเริ่มต้น หากมองไม่เห็นให้เลือก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น ก่อน

 •  

  ผู้บังคับบัญชา


 • Tablet
 • Apps e-Signature พร้อมติดต้ังบนอุปกรณ์ เช่น Tablet
 • บัญชีผู้ใช้งาน e-Passport
 • เจ้าหน้าที่สารบรรณ


 • บัญชีผู้ใช้งาน e-Passport
 • สิทธิ์การใช้งานระบบ e-Document และ ระบบ e-Signature
 • โปรแกรมอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF (Adobe Acrobat Reader DC) หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถอ่านและแก้ไขไฟล์ PDF ได้
 • โปรแกรมรวมไฟล์ PDF (Portable Document Spear) หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถรวมไฟล์ PDF ได้